Work-life balance to przeszłość. Nadszedł czas na work-life integration

Ostatnie lata gwałtownie zmieniły rynek pracy. Wraz z nowymi, hybrydowymi modelami funkcjonowania firm przyszedł także nowy rodzaj stresu u pracowników, a także wyższe ryzyko wypalenia zawodowego. Wymogło to na działach HR jeszcze większą konieczność integracji ludzi oraz zapewnienia pracownikom przestrzeni do własnego rozwoju, zarówno zawodowego, jak i osobistego. Serwis edukacyjny Youniversity prezentuje ranking najnowszych trendów HR, do których zalicza się m.in. potrzeba przeprojektowania Employee Experience czy budowanie zaangażowania 2.0.


Pandemia COVID-19 spowodowała, że nowe modele pracy – rozproszona, zdalna i hybrydowa – stały się codziennością w wielu firmach. Było to możliwe dzięki rozwojowi zarówno nowych technologii, jak i praktyk zdalnego zarządzania zespołami. Jednak wraz z przyzwyczajaniem się do zmian okazało się, że taki model pracy może zarówno przyczyniać się do rozwoju pracowników, jak i przytłaczać.

Z badań Microsoft Work Trend Index opublikowanych w 2022 roku wynika, że 59% pracowników hybrydowych i 56% pracowników zdalnych, od czasu przejścia na te modele wykonywania obowiązków zawodowych, ma mniej znajomych w pracy. Może to być przyczyną pogłębiającego się poczucia samotności. 55% pracowników hybrydowych i 50% wykonujących pracę wyłącznie zdalnie odczuwa większą samotność w pracy, niż w modelu pracy stacjonarnej.

Co zrobić, by optymalnie wykorzystać potencjał pracowników?

Maciej Noga, założyciel Pracuj.pl oraz inwestor edukacyjnego serwisu rozwojowego Youniversity.be omawia 7 trendów HR, które należy wziąć pod uwagę, by tworzyć skuteczne, angażujące i włączające środowisko pracy.

Przenikanie się stref

Na pierwszym miejscu rankingu znalazło się work-life integration. Koncepcja zakłada, że obie sfery życia – osobista i zawodowa – mogą ze sobą współistnieć, w przeciwieństwie do work-life balance, które oddzielało je grubą kreską. Wraz z popularyzacją pracy zdalnej czy hybrydowej normalne stało się bardziej elastyczne podejście do czasu pracy i korzystanie np. z możliwości wyjścia z biura lub domu podczas standardowych godzin pracy, by np. udać się do lekarza czy odebrać dziecko ze szkoły.

Mimo początkowych obaw okazało się, że model work-life integration działa, a efektywność pracowników nie spadła. Możemy zatrudnić najlepszą osobę wykonującą dobrze swoje obowiązki z dowolnego miejsca na świecie poza typowymi godzinami 8-16, zgodnie ze swoimi preferencjami.

mówi Maciej Noga.

Oczywiście, musi to działać również w drugą stronę. Pracodawca może oczekiwać, że pracownik na home office odpisze na maila lub odbierze służbowy telefon w niestandardowych godzinach. W podejście work-life integration wpisuje się też samodzielne rozwijanie kompetencji zawodowych w czasie wolnym.

Nowe doświadczenie pracownika

Kolejny trend w największym stopniu zapoczątkowało pokolenie „Z”, które wymusiło przeprojektowanie klasycznego Employee Experience (EX) na bardziej nowoczesne podejście. Na doświadczenie pracownika składają się 3 główne komponenty:

Najmłodsze pokolenie na rynku potrzebuje poczucia zaopiekowania już od procesu onboardingu. Następnie oczekuje możliwości wykonywania różnorodnych zadań, a także właściwego wykorzystania swojej kreatywności. Istotna jest też dla nich identyfikacja z misją i wartościami firmy.

– dodaje Maciej Noga.

Właściwy lider motywuje

W Top 3 w rankingu nie mogło zabraknąć nowoczesnego przywództwa. Jak wskazują badania Youniversity, „70-80% zaangażowania pracownika wynika z relacji z bezpośrednim przełożonym”. Tymczasem mamy obecnie do czynienia z poważnym kryzysem zaangażowania. Według raportu Instytutu Gallupa, na świecie tylko 23% ludzi odczuwa satysfakcję z pracy. W Europie mamy spadek o jeden punkt procentowy w porównaniu z rokiem 2022 i jest to 13%. W Polsce, tak jak w ubiegłym roku, zaangażowanych w pracę jest 14% pracowników.

Dzisiaj mówimy o przywództwie bliskości, a pracownicy zdecydowanie podążają za empatycznymi liderami, których siła ujawnia się m.in. w sytuacjach stresowych. Rozumieją oni różnorodne potrzeby, które wynikają z rozproszonej pracy w modelu zdalnym czy hybrydowym.

– dodaje Radosław Drzewiecki, twórca serwisu Youniversity.

Najbardziej cenieni są ci szefowie, którzy potrafią wykazać się empatią i rozmawiać ze swoim podwładnym. Jak wynika z Raportu Satysfakcji z Pracy, opartego na Ogólnopolskich Badaniach Satysfakcji z Pracy, przeprowadzonych przez Youniversity w 2022 roku, korelacja pomiędzy oceną bezpośredniego przełożonego a satysfakcją z pracy jest bezdyskusyjna. Najsilniejsza korelacja (aż 69%) dotyczy szacunku, jakim lider darzy innych ludzi. Równie wysoko plasują się takie cechy jak utożsamiane się z wartościami organizacji, komunikatywność i otwartość na nowe pomysły i inicjatywy pracowników. Badanie firmy Gartner wskazuje natomiast, że liczba pracowników, których uznano za wysoce zaangażowanych, wzrosła z 40 do 60% w momencie, gdy ich organizacje i liderzy zajmowali się aktualnymi kwestiami społecznymi.

Od budowania zaangażowania 2.0 po optymalizację analityki HR

Kolejne istotne trendy HR, które należy wziąć pod uwagę.

Zaangażowanie 2.0

Benefity w postaci opieki medycznej, kart na zajęcia sportowe czy słynnych „owocowych czwartków” nie są tym, czego pracownicy oczekują. Zaangażowanie pracownika buduje się poprzez nadawanie sensu istnienia i tworzenia poczucia przynależności do zespołu i do firmy. Bardzo istotne jest kreowanie właściwej kultury organizacyjnej. Czyli takiego środowiska pracy, w którym pracownik świadomie podejmuje decyzję, że to jest miejsce właściwe dla niego, wie dlaczego tu jest, rozumie kontekst biznesowy firmy oraz to, jak jego praca wspiera wzrost całej organizacji. W takim środowisku pracownicy chcą się rozwijać i nabywać nowe kompetencje.

Cyfrowa transformacja rekrutacji

Podczas pandemii standardem stały się rekrutacje prowadzone online. Krokiem dalej jest wykorzystywanie botów, umożliwiających automatyzację masowych rekrutacji (od umawiania rekrutacji po pierwsze etapy). Dopiero na ostatnim etapie następuje spotkanie z kandydatem.

Dbanie o dobrostan psychiczny pracownika

W dzisiejszych czasach jesteśmy coraz bardziej świadomi wpływu zdrowia psychicznego na nasze życie. Współczesne organizacje dostrzegają potrzebę uwzględnienia dobrostanu pracownika. Wellbeing uwzględniany jest w każdym nowoczesnym środowisku pracy. Zarządzający rozumieją, że dobrze czujący się pracownik pracuje wydajniej i lepiej radzi sobie z wyzwaniami.

Analityka HR

Coraz bardziej istotne staje się wykorzystywanie danych i analiz statystycznych do tego, by zrozumieć i podejmować właściwe decyzje dotyczące zarządzania. Data Driven HR może być stosowany do analizy rotacji pracowników, metryki rekrutacji czy danych dotyczących wydajności pracowników. Za pomocą nowych technologii analitycznych zbadać można także efektywność programów rozwojowych. Poprzez analizę danych, dotyczących wydajności pracowników przed i po programie, organizacje mogą określić jego skuteczność i zidentyfikować obszary wymagające poprawy.

Rozwój ważniejszy niż inne benefity

Ostatnie lata pokazały, że organizacje potrafią zaadaptować się do nowych modeli pracy, jak praca zdalna czy hybrydowa. Dzięki temu pracownicy mogą pełniej się realizować. Coraz więcej firm umożliwia swoim pracownikom pracę w niepełnym wymiarze godzin lub w formule zdalnej. Jest to znakomitą odpowiedzią na walkę o talenty.

Jesteśmy świadkami nieuniknionej zmiany modelu przywództwa, co wiąże się z nowymi rutynami pracy, innym planowaniem, jak również zerwaniem z patrzeniem na to ile ludzie pracują, na korzyść jakości pracy, którą wykonują.

Wejście na rynek pracy pokolenia Z wymusza na firmach przeprojektowanie Employee Experience w sposób, który uprości te istotne dla każdej organizacji procesy. Dodatkowo, w globalnym kryzysie zaangażowania, warto pochylić się nad odpowiednią postawą ludzi bezpośrednio zarządzających pracownikami, aby we współpracy z zespołem potrafili korzystać z pełnego potencjału swojej roli.

Dziś zaangażowania się nie kupuje. Ludziom bardziej zależy na sprzyjającym środowisku pracy, przynależności do czegoś ważnego, niż na benefitach w stylu „owocowych czwartków”. Pracownicy są coraz bardziej świadomi konieczności ciągłego rozwoju i zdobywania nowych umiejętności.

źródło: informacja prasowa Youniversity / dfusion

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *