Nextbase sprawdza jak jeżdżą Polacy

Rozpoczęły się wakacje. Jest to czas nie tylko tych wakacyjnych, ale również weekendowych podróży. Idzie za tym długi okres wzmożonego ruchu na drogach. Jest to również czas, w którym powinniśmy zachować dużą ostrożność podczas prowadzenia pojazdów. Zmęczenie, dekoncentracja czy nieodpowiedzialne zachowanie innych uczestników ruchu drogowego to jedne z najczęstszych przyczyn wypadków. Marka Nextbase przeprowadziła międzynarodowe badanie, w którym zapytała kierowców o szereg aspektów związanych z prowadzeniem pojazdów. Oto wnioski z badania.   


Poruszamy się coraz bardziej zaawansowanymi samochodami, a sieć dróg jest coraz gęstsza. Niemniej w okresie wakacji odnotowywanych jest kilka tysięcy wypadków, a same podróże kojarzą się z korkami oraz wzmożonym ruchem, który dodatkowo uwidacznia się w miejscach obsługi podróżnych (MOP). Co powoduje wypadki? Co denerwuje Polaków najbardziej w podróżach? Na te i inne pytania odpowiedź znajdziemy w badaniu opinii kierowców, które przeprowadzone zostało przez Nextbase. Marka ta jest liderem branży wideorejestratorów, a jednym z jej celów jest zwiększanie bezpieczeństwa na drogach.

Niebezpieczny sen

Wakacyjne podróże to najczęściej długie dystanse oraz wzmożony ruch, który rozciąga je w czasie. Dlatego niezwykle istotne jest dokonywanie postojów, które pobudzą ciało, przywrócą koncentracje. Pozwoli to uniknąć niezwykle niebezpiecznego zjawiska, jakim jest zaśnięcie za kierownicą, które może być przyczyną nawet 30% wypadków drogowych.

W badaniu dla marki Nextbase 10% polskich respondentów przyznało, że zdarzyło im się „przysnąć” za kierownicą. Jeżeli przyjrzymy się odpowiedziom z uwzględnieniem podziału na płci, to zdecydowanie częściej odpowiedź twierdzącą wskazywali mężczyźni (13%) niż kobiety (6%). Ciekawie wygląda również rozkład odpowiedzi w ujęciu regionalnym. Najwięcej osób przyznało, że zasnęli za kierownicą w województwach podlaskim (23%) oraz świętokrzyskim (22%). Na drugim biegunie znaleźli się kierowcy z województw łódzkiego oraz dolnośląskiego (po 5% wskazań odpowiedzi twierdzącej).

W skali światowej Polacy pod tym względem wypadają dobrze. Jedynie w przypadku Niemców, Brytyjczyków oraz Holendrów mieliśmy do czynienia z mniejszym odsetkiem wskazań – po 9%. Najwięcej osób, które przyznały się do zaśnięcia za kierownicą było w Stanach Zjednoczonych (19%) oraz Australii (16%).

Wypadki spowodowane zaśnięciem za kierownicą mają najczęściej miejsce, gdy natężenie ruchu jest niewielkie, co dodatkowo rozpręża kierowcę. Również z tego względu, przy braku świadków, uzyskanie dowodów dla ubezpieczyciela jest utrudnione. Rozwiązaniem takiego problemu mogą być kamery samochodowe, które rejestrują zdarzenia. Dodatkowo w przypadku wideorejestratorów Nextbase nieoceniona jest funkcja Emergency SOS, która w razie potrzeby powiadomi służby medyczne wraz z podaniem miejsca zdarzenia.

Jak to jest z tymi smartfonami?

Używanie smartfonu podczas jazdy jest niebezpieczne, ponieważ osłabia naszą czujność i rozprasza uwagę, a podczas prowadzenia samochodu każda sekunda roztargnienia może skutkować poważnymi konsekwencjami. Mimo to aż 21% polskich respondentów przyznało, że zdarza im się korzystać z telefonu bez zestawu głośnomówiącego. Ponownie częściej zjawisko to występuje w przypadku mężczyzn (26%) niż kobiet (16%).

Dużo mówią w tym zakresie również inne dane demograficzne. Najczęściej korzystać z telefonu podczas jazdy zdarza się ludziom młodym, a odsetek ten spada w kolejnych grupach wiekowych:

Co ciekawe, zgodnie z wynikami badań, skłonność do korzystania z telefonu podczas jazdy jest skorelowana z poziomem dochodów. Do tego wykroczenia przyznało się 17% osób z deklarowanymi zarobkami poniżej 4000 zł, natomiast w przypadku respondentów z dochodami powyżej tej kwoty mieliśmy do czynienia z 24% wskazań.

Polacy, a systemy wspomagania kierowców

Marka Nextbase w swoim badaniu zapytała również polskich kierowców o to, czy ich samochody są wyposażone w systemy wspomagania, takie jak asystent martwego pola czy utrzymania pasa ruchu. W 22% przypadków mieliśmy do czynienia z odpowiedzią twierdzącą. Oto jak na tym tle wypadają Polacy na tle innych krajów:

Co Polaków denerwuje podczas podróży?

To chyba najciekawsze pytanie w badaniu. Jak z niego wynika, Polacy podróżują samochodami bardzo dużo. Aż 41% respondentów zadeklarowało, że miesięcznie przemierza ponad 600 kilometrów. Jako największe wyzwania ze strony natury zdecydowanie najczęściej wskazywane były zmieniające się warunki drogowe (63%), a na dalszych miejscach mgły (28%) oraz oślepianie przez słońce (8%). Z kolei u pozostałych uczestników ruchu drogowego najbardziej denerwują nas takie zachowania jak: nieodpowiedzialna jazda (34%), korki (25%), „jazda na zderzaku” (11%) oraz szeroko pojęta agresja drogowa (11%).

W tym kontekście nie dziwi fakt, że aż 76% polskich respondentów stwierdziło, że czułoby się bardziej komfortowo podczas podróży, mając zainstalowany w samochodzie wideorejestrator. Dodatkowo wcześniejsze badania marki Nextbase wykazały, że posiadanie w kamery samochodowej zmniejsza prawdopodobieństwo niebezpiecznej lub lekkomyślnej jazdy o 33%. W tym kontekście respondenci zostali zapytani czy zgadzają się z tezą, że wideorejestrator istotnie wpływa na bezpieczeństwo drogowe. Aż 66% polskich respondentów udzieliło odpowiedzi twierdzącej.

Informacje opierają się na ankiecie przeprowadzonej przez YouGov Deutschland GmbH w imieniu Nextbase. W trakcie tego procesu (od 26 listopada do 5 grudnia 2021 r.) w Polsce przebadanych zostało 1012 osób w wieku 18 lat i starszych. Pozostałe kraje, w których przeprowadzono ankietę, to Australia (1020 uczestników), Kanada (1003 uczestników), Czechy (1014 uczestników). Francja (1022 uczestników), Holandia (912 uczestników), Niemcy (1018), Szwecja (1015), Wielka Brytania (1030 uczestników) i Stany Zjednoczone (1022 uczestników). Ankieta jest reprezentatywna.

źródło: informacja prasowa Nextbase / Rumour

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *